نرم افزار اندروید "پشت پرده"

زبان: ---
نوع محصول : نرم افزار های تلفن هـــمراه
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی: http://yaaghubi.blogfa.com
تولید کننده:
قیمت: رایگان

توضیحات:

یکی از مهمترین دوران زندگی پسر نوجوان، زمان بلوغ رسیدن اوست. بلوغ جنسی روی بلوغ روحی جسمی بسیاز تاثیر گذار است. یکی از مشکلات بزرگ والدین توضیح و نشان دادن راه درست در بلوغ جنسی است. این برنامه سعی دارد آنچه که به نوجوان گفته نشده را توضیح دهد و به آن ها راه و روش درست زیستن را آموزش دهد.