امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
اینفوگرافی محیط جدید اطلاعات و نقش رسانه های اجتماعی در آن اینفوگرافی محیط جدید اطلاعات و نقش رسانه های اجتماعی در آن

اینفوگرافی محیط جدید اطلاعات و نقش رسانه های اجتماعی در آن

واحد مطالعات راهبردی سازمان سراج در همدان

دسته: استان ها
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 26+
اینفوگرافی محیط جدید اطلاعات و نقش رسانه های اجتماعی در آن