عنوان: پروژه کنترل ذهن و اراده (پروژه غفلت)
سایت تخصصی: http://yaaghubi.blogfa.com
معرفی تولید کنندگان:

واحد مطالعات راهبردی  سازمان سراج در همدان

 

 

تصویر عکس پروژه کنترل ذهن و اراده (پروژه غفلت)

قیمت: رایگان
جهت دریافت محصول کلیک کنید