عنوان: لوح فشرده کارگاه سواد فضای مجازی <جلسه اول>

توضیحات:

این کارگاه ویژه اساتید و اعضای هیئات علمی دانشگاه های گیلان از سوی دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در گیلان در مرداد 1395 اجرا شد.

در این دوره دکتر احمدرضا متین فر مدیر مرکز سواد فضای مجازی سازمان سراج به ارائه مطلب پرداختند .

فیلم اولین جلسه از کارگاه سواد فضای مجازی در قالب 1DVD ارائه شده است.

سایت تخصصی: http://seraj.ir/gilan
معرفی تولید کنندگان:

دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در گیلان

قیمت: رایگان