عنوان: لوح فشرده دوره عکاسی خبری

توضیحات:

این دوره یکی از دوره های خبر و رسانه مزین به نام سردار شهید مهدی خوش سیرت بود که توسط دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در گیلان طراحی و اجرا شد.

این دوره توسط استاد رضا تقی پور اجرا شد. فیلم این دوره در قالب 1DVD ارائه شد است.

سایت تخصصی: http://seraj.ir/gilan
معرفی تولید کنندگان:

دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در گیلان

قیمت: رایگان