عنوان: لوح فشرده دوره خبرنگاری

توضیحات:

این دوره یکی از دوره های خبر و رسانه مزین به نام سردار شهید مهدی خوش سیرت بود که توسط دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در گیلان طراحی و اجرا شد.

در این دوره مواردی همچون خبرنویسی ، مصاحبه و گزارش نویسی از سوی استاد تقی دژاکام مورد تدریس قرار گرفت.
این دوره در قالب  1DVD عرضه شده است.

سایت تخصصی: http://seraj.ir/gilan
معرفی تولید کنندگان:

دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در گیلان

قیمت: رایگان