عنوان: لوح فشرده دوره تحلیل نویسی

توضیحات:

این دوره یکی از دوره های خبر و رسانه مزین به نام سردار شهید مهدی خوش سیرت بود که توسط دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در گیلان طراحی و اجرا شد.

این دوره در 9 جلسه توسط دکتر قنبردوست اجرا شد.

فیلم این دوره در قالب 2DVD عرضه شده است.

سایت تخصصی: http://seraj.ir/gilan
معرفی تولید کنندگان:

دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در گیلان

قیمت: رایگان