امروز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
جنگی که بود جنگی که هست جنگی که بود جنگی که هست

جنگی که بود جنگی که هست

آسمانه

دسته: مرکز چند رسانه ای و تلفن همراه
زبـــــان: ---
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 9+

این نرم‌افزار نگاهی مقایسه ای با بیان جوانانه به دفاع مقدس و جنگ نرم دارد. نقش رهبر انقلاب در دفاع مقدس، مقایسهٔ سبک زندگی جوان دیروز و امروز و بررسی تصویری تاریخ ۱۵۰ سال اخیر کشور از بخش‌های جذاب این نرم‌افزار است.