عنوان: آشنایی با تاکتیک‌های جنگ نرم

توضیحات:

آشنایی با تعاریف، انواع و قالب‌های جنگ نرم در موضوعات مختلف در قالب‌های عکس، متن و فیلم.

معرفی تولید کنندگان:

موسسه سفیران صبح رسانه

قیمت: رایگان