آشنایی با تاکتیک‌های جنگ نرم

زبان: ---
نوع محصول : نرم افزار های چند رسانه ای
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی:
تولید کننده: موسسه سفیران صبح رسانه
قیمت: رایگان

توضیحات:

آشنایی با تعاریف، انواع و قالب‌های جنگ نرم در موضوعات مختلف در قالب‌های عکس، متن و فیلم.