عنوان: جهش علم و فناوری

توضیحات:

دستاوردهای شاخه‌های مختلف علمی مانند، فناوری هسته‌ای، نانوفنّاوری، هوا و فضا، پزشکی، انرژی‌های نو، نفت و گاز، سلول‌های بنیادی و دستاوردهای مربوط به صنایع دفاعی و... در قالب زیبا در این نرم‌افزار معرفی شده است.

معرفی تولید کنندگان:

موسسه صبح قریب

قیمت: رایگان