امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
جهش علم و فناوری جهش علم و فناوری

جهش علم و فناوری

موسسه صبح قریب

دسته: مرکز چند رسانه ای و تلفن همراه
زبـــــان: ---
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 20+
جهش علم و فناوری
جهش علم و فناوری
جهش علم و فناوری
جهش علم و فناوری
جهش علم و فناوری
جهش علم و فناوری
جهش علم و فناوری
جهش علم و فناوری
جهش علم و فناوری

دستاوردهای شاخه‌های مختلف علمی مانند، فناوری هسته‌ای، نانوفنّاوری، هوا و فضا، پزشکی، انرژی‌های نو، نفت و گاز، سلول‌های بنیادی و دستاوردهای مربوط به صنایع دفاعی و... در قالب زیبا در این نرم‌افزار معرفی شده است.