جهش علم و فناوری

زبان: ---
نوع محصول : نرم افزار های چند رسانه ای
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی:
تولید کننده: موسسه صبح قریب
قیمت: رایگان

توضیحات:

دستاوردهای شاخه‌های مختلف علمی مانند، فناوری هسته‌ای، نانوفنّاوری، هوا و فضا، پزشکی، انرژی‌های نو، نفت و گاز، سلول‌های بنیادی و دستاوردهای مربوط به صنایع دفاعی و... در قالب زیبا در این نرم‌افزار معرفی شده است.