عنوان: صدر اعظم

توضیحات:

این نرم‌افزار شامل فعالیت‌های امیرکبیر در زمان صدارت، ماجرای قتل ایشان، اقدامات و اصلاحات امیر کبیر و شامل سریال‌های تولید شده، آلبوم تصاویر و خاطراتی پیرامون اوست.

معرفی تولید کنندگان:

رضوان رسانه

قیمت: رایگان