عنوان: خشت کج (حزب قاعدین)

توضیحات:

این نرم‌افزارکه شامل تاریخچه، بعد تشکیلاتی، انجمن حجتیه و نهضت امام خمینی (ره)، انجمن حجتیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آسیب شناسی ابعاد فکری و اعتقادی، راهبردها و راهکارهای مبارزاتی است ، به انتظار در نگاه انجمن حجتیه می‌پردازد.

معرفی تولید کنندگان:

موسسه ارمان رسانه طوس

قیمت: رایگان