عنوان: سبک ولایت مداری

توضیحات:

بخش اصلی این ویژه نامه شخصیت شناسی آن دسته از اصحاب پیامبر است که بر پیمانشان در غدیر تا پایان عمر وفادار ماندند. اصحابی که هستهٔ اولیهٔ تشیع را تشکیل دادند و هر کدام به شیوهٔ خود در برابر انحراف بزرگی که پس از پیام‌بر دامن‌گیر امت اسلام شد مقاومت کردند. بزرگانی مانند سلمان و ابوذر و مقداد و...

سایت تخصصی: http://www.mohtavanashr.com/sabkevelaiat/ghadir/
قیمت: رایگان
جهت دریافت محصول کلیک کنید