امروز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
سبک ولایت مداری سبک ولایت مداری

سبک ولایت مداری

دسته: مرکز چند رسانه ای و تلفن همراه
زبـــــان: ---
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 9+
سبک ولایت مداری
سبک ولایت مداری
سبک ولایت مداری
سبک ولایت مداری

بخش اصلی این ویژه نامه شخصیت شناسی آن دسته از اصحاب پیامبر است که بر پیمانشان در غدیر تا پایان عمر وفادار ماندند. اصحابی که هستهٔ اولیهٔ تشیع را تشکیل دادند و هر کدام به شیوهٔ خود در برابر انحراف بزرگی که پس از پیام‌بر دامن‌گیر امت اسلام شد مقاومت کردند. بزرگانی مانند سلمان و ابوذر و مقداد و...