سبک ولایت مداری

زبان: ---
نوع محصول : نرم افزار های چند رسانه ای
تاریخ تولید :
موضوع : ---
تولید کننده:
قیمت: رایگان

توضیحات:

بخش اصلی این ویژه نامه شخصیت شناسی آن دسته از اصحاب پیامبر است که بر پیمانشان در غدیر تا پایان عمر وفادار ماندند. اصحابی که هستهٔ اولیهٔ تشیع را تشکیل دادند و هر کدام به شیوهٔ خود در برابر انحراف بزرگی که پس از پیام‌بر دامن‌گیر امت اسلام شد مقاومت کردند. بزرگانی مانند سلمان و ابوذر و مقداد و...