امروز شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۹

درباره ما


نمایندگی سراج در استان هرمزگان با هدف منسجم کردن فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از اردیبهشت سال 1394 تشکیل گردید.امید است با عنایت به خدای بزرگ و توانا فرهنگ انقلاب در عرصه فضای مجازی توسط جناح مومن و انقلابی بیش از این تعالی و پیشرفت نماید.

مراکز سازمان