امروز پنجشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۹

درباره ما


دفتر استانی سازمان سراج در قم، برای ارتباط با فعالان فضای مجازی این استان از یک سو و ارتباط گیری با مراکز تولید محتوا به ویژه مراکز حوزوی تشکیل شده است. سیدعلی پورطباطبایی به عنوان مسئول دفتر استانی سازمان سراج در استان قم، مشغول فعالیت می باشد.

مراکز سازمان