امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

درباره ما


دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در خراســــــــان شمالی، با ماموریت جبهه سازی و حمایت از فعالان انقلابی و مردمی فضای مجازی استان تشکیل شده است. مرتضی یزدان پناه به عنوان مسئول دفتر استانی سازمان سراج در خراسان شمالی، مشغول فعالیت می باشد.

مراکز سازمان