امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

درباره ما


استان ایلام با وسعتی معادل ۲۰,۱۳۳ کیلومتر مربع در جنوب غربی کشور ایران قرار دارد و بیست و دومین استان از نظر مساحت به حساب می آید. این استان از شمال با کرمانشاه و لرستان، از جنوب شرقی با استان خوزستان و از طرف غرب با عراق (حدود ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک) همسایه است. طبق سرشماری عمومی سال ۱۳۹۰ جمعیت استان ایلام بالغ بر ۵۵۷,۵۹۹ نفر بوده که معادل ۳۵۶,۸۹۶ نفر آن در شهرها ساکن هستند. نسبت جمعیت ایلام به کل جمعیت کشور معادل ۰٫۷% میباشد. استان ایلام را میتوان از نظر طبیعی به دو قسمت مشخص شمال شرقی و جنوب غربی تقسیم کرد که قسمت اول را کوهستان های مرتفع و بخش دوم را دشت های گرمسیری هموار میپوشاند. از لحاظ ناهمواری، نیمه شمال شرقی استان را رشته های موازی و مرتفع غرب زاگرس در بر گرفته که امتداد آنها مانند دیگر رشته های زاگرس از شمال غربی به جنوب شرقی است.

مراکز سازمان