امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
همه | همدان

انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۹۸
دفتر استانی سراج در همدان برگزار می کند:

دفتر استانی سراج در همدان برگزار می کند:

اولین دوره تخصصی آموزش سواد فضای مجازی ویژه خواهران

قرارگاه فرهنگی اسراء، با همکاری دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در استان همدان، اولین دوره آموزش تخصصی سواد فضای مجازی (ویژه خواهران) را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی ، در دنیای اینترنت ، رشد سریع و استفاده روز افزون از رسانه های دیجیتال منجر به ظهور محیط‌های مجازی به نام اکوسیستم های دیجیتالی شده است. این محیط ها شامل نهادهای مستقل و چندگانه ای مانند افراد، سازمان ها، خدمات، نرم افزار و برنامه های کاربردی هستند که یک یا چندین فعالیت را به اشتراک گذاشته و بر فعل و انفعالات و روابط میان خود متمرکز هستند.
اکوسیستم دیجیتال، محیط های خود سازمان یافته ای را به مدد ترکیب و تکامل مجدد "اجزای دیجیتال" خود نمایش می دهد که در آن منابع ارائه شده توسط هر یک از نهادها به درستی محافظت، مدیریت و استفاده می شود.
این منابع عمدتاً به مدیریت داده ها، خدمات نوآورانه، هوش کامپیوتری و پلت فرم های خود سازمان یافته می پردازند. مطالعه و طراحی اکوسیستم های دیجیتال با توجه به ماهیت چند رشته ای بودن آن و داشتن ویژگی های خاص، سخت و پیچیده به نظر می آید. همچنین، این مسئله منجر به درک ضعیف از این موضوع می شود که مدیریت منابع چگونه اکوسیستم های دیجیتال را به ابتکار و ایجاد ارزش توانمند می سازد.
کاربرد فناوری اطلاعات درک این نکته را قادر می سازد که نهادها چگونه منابع خود را سفارش داده و نهایتاً برای تولید استفاده و ارزش افزوده ی مؤثر بر شیوه ی کسب و کار و دانش در تعامل خواهند بود.
این فناوری ها می توانند از طریق تکنیک ها، مدل ها و روش های های جدید در زمینه هایی مانند مدیریت اطلاعات، فناوری های وب، شبکه، امنیت، تعامل میان انسان و کامپیوتر، هوش مصنوعی، خدمات الکترونیک و سیستم های خود سازمان یافته برای پشتیبانی از اکوسیستم های دیجیتال و مدیریت منابع آنها، بهبود یافته و تقویت شوند.
واحد آموزش دفتر استانی سازمان سراج همدان بر آن است تا با گردهم آوردن طیف های گوناگونی از دانش پژوهان به بررسی چالش های متعدد و مسائل مربوط به مدیریت منابع، اکوسیستم های دیجیتال بپردازد و نیز به این سوال کلی پاسخ دهد که چگونه رویکردهای فعلی و فناوری ها می توانند برای این منظور تکامل یافته و متناسب به خواسته و ظرفیت ها شوند.

قرارگاه فرهنگی اسراء، با همکاری دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در استان همدان، اولین دوره آموزش تخصصی سواد فضای مجازی (ویژه خواهران) را با موضوع "اکو سیستم های دیجیتال" برگزار کرد.

 

تصویر عکس

 

تصویر عکس

 

تصویر عکس