امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
همه | همدان

انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۹۵
دفتر استانی سراج در همدان برگزار می کند:

دفتر استانی سراج در همدان برگزار می کند:

آشناسازی دانش آموزان دوره ابتدایی با جریان شناسی بازی های کامپیوتری

واحد بازی سازی دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در همدان، با همکاری آموزش و پرورش، جهت فرهنگ سازی استفاده صحیح از بازی های کامیپوتری، مجموعه جلساتی با دانش آموزان برگزار می‌کند.

 رایانه ها که امروز تقریباً در بیش تر شئون زندگی انسان ها راه یافته اند، هم چون دیگر ساخته های دست بشر، دو روی سکه دارند که یک روی آن، بهره گیری درست و مفید برای سرعت بخشی، دقت در کارها و کمک به پیش رفت امور است و روی دیگر آن، استفاده های نادرست و نابجا است که گاه، آسیب های فراوان را در پی دارد.

 

تصویر عکس

 

در دنیای رایانه، آن چه بیش تر نوجوانان را شیفته خود می کند، همان چیزی است که به آن، «بازی های رایانه ای» می گویند.
حدود دو دهه است که بازی های رایانه ای در ایران رسوخ پیدا کرده، اما متأسفانه اکثر بازی هایی که کودکان و نوجوانان نسبت به آن ها اقبال نشان میدهند بازی های خارجی هستند که عموما محتوای مناسبی ندارند و باعث میشود صدمات سنگین و غیر قابل جبرانی به شخصیت کودکان وارد شود.

 

تصویر عکس


در راستای حل این دغدغه، واحد بازی سازی دفتر استانی سازمان فضای مجازی همدان، با همکاری آموزش و پرورش، جهت فرهنگ سازی استفاده صحیح از بازی های کامیپوتری، مجموعه جلساتی با مدیران، معاونان پروشی، معلمان، والدین دانش آموزان و خود آنها برگزار خواهد کرد.

 

تصویر عکس


فاز اول این پروژه ارتباط گیری با خود دانش آموزان است.

 

تصویر عکس 


طی هفته گذشته دانش آموزان دبستان سراج، با حضور در واحد بازی سازی سازمان سراج همدان، با روند تولید بازی ها و آسیب های آنها آشنا شدند و در آخر بازی های مناسب گروه سنی خود را از سازمان سراج هدیه گرفتند.

 

تصویر عکس