امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
متن | خراسان جنوبی

انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۸۰
به گزارش روابط عمومی دفتر استانی سراج

به گزارش روابط عمومی دفتر استانی سراج

نشست برنامه ریزی دومین جشنواره رسانه های دیجیتال استان خراسان جنوبی

پنجمین نشست برنامه ریزی برگزاری دومین جشنواره رسانه های دیجیتال استان خراسان جنوبی برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در خراسان جنوبی پنجمین نشست برنامه ریزی دومین جسنواره رسانه های دیجیتال استان خراسان جنوبی با حضور مسئولین اجرایی این جشنواره برگزار گردید.

در این نشست که دو ساعت به طول انجامید در خصوص آیین نامه جشنواره و شیوه ثبت نام متقاضیان بحث هایی صورت گرفت.

همچنین مسئول دبیرخانه جشنواره از فعالیت های صورت گرفته گزارشی به اعضا ارائه کرد.