امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
همه | عمومی

انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ | شناسه خبر: ۷۸۰

نماهنگ عاقبت

شما عاقبت ترامپ را چگونه پیش بینی می کنید؟