امروز پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
همه | قزوین

انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۶۸
در نمایش فصل شیدایی

در نمایش فصل شیدایی

غرفه شفق و زیارت مجازی

در نمایشگاه جانبی نمایش بزرگ فصل شیدایی قزوین،مجموعه شفق داری دو غرفه زیارت مجازی و ارائه محصولات فرهنگی می باشد.

این نمایش از ۲۰ تا ۲۹ مزداد در مجموعه فرهنگی مرحوم استاد سلحشور در حال برگزاری می باشد.

در نمایشگاه جانبی نمایش بزرگ فصل شیدایی قزوین،دفتر استان قزوین سازمان سراج با همکاری مجموعه شفق دارای دو غرفه زیارت مجازی و ارائه محصولات فرهنگی می باشد.

این نمایش از ۲۰ تا ۲۹ مزداد در مجموعه فرهنگی مرحوم استاد سلحشور در حال برگزاری می باشد.

تصویر عکستصویر عکستصویر عکستصویر عکستصویر عکستصویر عکس