امروز پنجشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
همه | قزوین

انتشار: ۰۲ شهریور ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۶۶
در دفتر سراج قزوین برگزار شد

در دفتر سراج قزوین برگزار شد

اولین جلسه هم اندیشی فعالان شاخص فضای مجازی

اولین جلسه هم اندیشی برخی فعالات شاخص حوزه ی فضای مجازی استان قزوین که در سومین اجلاس کشوری فعالان شاخص فضای مجازی در مشهد حضور داشتند در روز یکشنبه اول شهریور ماه ۹۵ در دفتر کانون فرهنگی شفق برگزار شد

اولین جلسه هم اندیشی برخی فعالات شاخص حوزه ی فضای مجازی استان قزوین که در سومین اجلاس کشوری فعالان شاخص فضای مجازی در مشهد حضور داشتند در روز یکشنبه اول شهریور ماه ۹۵ در دفتر کانون فرهنگی شفق برگزار شد

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس