امروز پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
همه | فارس

انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | شناسه خبر: ۶۴۷

تاثیر رسانه بر فعالیت اجتماعی زنان

ویژه مدیران خانم کلیه مناطق شهرداری شیراز

به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس و اداره آموزش شهرداری شیراز همایش تاثیر رسانه بر فعالیت اجتماعی زنانویژه مدیران خانم کلیه مناطق شهرداری شیراز در تاریخ 23 تیر برگزار شد