امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
همه | فارس

انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ | شناسه خبر: ۶۴۱

جایگاه سواد اطلاعاتی و رسانه ای در عصر اطلاعات

ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز

به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز و سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس در قالب طرح شهید شهریاری ( توانمندسازی دانشجویان
مقطع دکترا) ، دوره چهار ساعته با موضوع جایگاه سواد اطلاعاتی و رسانه ای در عصر اطلاعات ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز مورخ ۳۱ خرداد برگزار شد