امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
متن | خراسان جنوبی

انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۶۴
به همت دفتر استانی سراج در خراسان جنوبی

به همت دفتر استانی سراج در خراسان جنوبی

نخستین جلسه هم اندیشی سواد فضای مجازی برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه سواد فضای مجازی در استان خراسان جنوبی با حضور صاحب نظران این حوزه برگزار شد.

در این نشست که اعضای اصلی کارگروه استانی حضور داشتند ابتدا سعید کسرائی نیا مسئول دفتر استانی سراج در خراسان جنوبی به تبیین جایگاه و ماموریت سراج پرداخت.

وی مقوله سواد فضای مجازی را یکی از سه ماموریت اصلی دفتر استانی سراج دانست و افزود: آموختن دانش، مهارت و کاربرد سه گام اصلی سواد فضای مجازی میباشد.

در ادامه حاضرین به بحث و تبادل نظر در خصوص ابعاد مختلف این کارگروه پرداختند.