امروز پنجشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۹
همه | چهارمحال و بختیاری

انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | شناسه خبر: ۵۶۴

اپلیکیشن برای فلسطین، در جشنواره بین المللی ساعت شنی برگزیده شد.

اثری از تیم نرم افزار مرکز سراج دفتر استان چهارمحال و بختیاری

اپلیکیشن "برای فلسطین"، اثری از تیم نرم افزار مرکز سراج استان چهارمحال و بختیاری در جشنواره بین المللی «ساعت شنی» در بخش نرم افزار تلفن همراه برگزیده شد.