امروز شنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۹
همه | اردبیل

انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۷ | شناسه خبر: ۵۳۶
سومین روز دومین دوره تربیت مربی;

سومین روز دومین دوره تربیت مربی;

سومین روز دوره تربیت مربی راهنمایان سواد فضای مجازی دفتر استانی اردبیل

سومین روز دومین دوره تربیت مربی راهنمایان سواد فضای مجازی ویژه بانوان فرهیخته استان اردبیل و مبلغات با موضوع اصول زنجیره ای مدیریت فضای مجازی در خانواده برگزار شد.

سومین روز دومین دوره تربیت مربی راهنمایان سواد فضای مجازی ویژه بانوان فرهیخته استان اردبیل و مبلغات با موضوع اصول زنجیره ای مدیریت فضای مجازی در خانواده و با ارائه دکتر صالح اصغری، معاون آموزش مرکز سواد فضای مجازی سازمان سراج برگزار شد؛

تصویر عکس

صالح اصغری ضمن اشاره به سیر تحولی رسانه‌ها از کتاب به سمت فیلم و سپس فضای مجازی، اظهار کرد: مهارت مهم‌ترین بخش سواد فضای مجازی است که با یادگیری تکنیک‌ها و تمرین مستمر محقق می‌شود و پرورش مخاطب خودکنترل، خلاق و منتقد از اهداف سواد فضای مجازی است.

تصویر عکس

وی افزود: سواد فضای مجازی از بعد شناختی، حسی، اخلاقی و زیبایی‌شناختی تشکیل شده که گام اول سواد فضای مجازی «دسترسی» و گام‌های بعدی«تجزیه و تحلیل» و «تولید محتوا» می‌باشد. اصغری با تاکید بر لزوم گسترش سواد فضای مجازی میان اقشار مختلف مردم، جنس سواد فضای مجازی را مهارتی دانست و بیان داشت: مهارت فضای مجازی نیاز به تکنیک دارد و این تکنیک باید تمرین شود تا بتواند خودکنترلی در افراد ایجاد کند.

تصویر عکس

تصویر عکس

معاون آموزش مرکز سواد سازمان سراج تنها راه موفقیت در برابر تهدیدات فضای مجازی را افزایش سواد فضای مجازی دانست و اظهار کرد: در زمان استفاده از رسانه باید به ۵ سوال مهم یعنی به؛ چی کسی پیام را تولید کرده؟ پیام برای چه مخاطبی تولید شده؟ چه فنون و تکنیک‌هایی جهت توجه مخاطب استفاده شده‌؟ چه ارزش و سبک زندگی توسط رسانه‌ها منتقل می‌شود؟ و هدف رسانه چیست؟ توجه شود. اصغری در ادامه کارگاه 2 ونیم ساعته خود اصول زنجیره ای مدیریت رسانه در خانواده را برشمرد و با بحث روی اصول، با معرفی چند کتاب به بحث خود خاتمه داد.

پس از اصغری، حسین اکبری به ارائه ادامه بحث اصول زنجیره ای پرداخت و در پایان از حاضران آزمون کتبی گرفته شد.

تصویر عکس