امروز شنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۹
همه | اردبیل

انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | شناسه خبر: ۵۲۹
کارگاه سواد فضای مجازی;

کارگاه سواد فضای مجازی;

کارگاه سواد فضای مجازی برای اعضای بسیج دانشجویی استان؛

کارگاه سواد فضای مجازی برای اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه های استان اردبیل در مهدیه اردبیل برگزار شد.

کارگاه سواد فضای مجازی برای اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه های استان اردبیل در مهدیه اردبیل برگزار شد.

تصویر عکس

در این کارگاه حسین اکبری مسئول مرکز سواد فضای مجازی دفتر استانی سازمان فضای مجازی در اردبیل با معرفی سازمان سراج به تشریح چرایی ورود به فضای مجازی اشاره کرد و ظرفیت ها، آسیب ها و راهکارهای ورود به فضای مجازی و استفاده صحیح از فضای رسانه ای اشاره کرد.
اکبری در ادامه به مبحث تفکر انتقادی در فضای رسانه ای پرداخت و به لزوم تفکر نقاد در این فضا اشاره کرد و در بخشی دیگر روش های اقناع در فضای رسانه ای و مجازی را تبیین کرد.