امروز سه شنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
همه | خراسان جنوبی

انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | شناسه خبر: ۵۱۰

کارگاه آموزشی فعالیت اثربخش در فضای مجازی سازمان سراج خراسان جنوبی

ابن رویداد آموزشی با رویکرد مسجد محور با حضور رابطین فضای مجازی مساجد شهر بیرجند در تاریخ 26 مهر ماه برگزار گردید

تصویر عکس

 

 

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس