امروز پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
همه | خراسان رضوی

انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۷ | شناسه خبر: ۴۹۴

نشست تخصصی آسیب شناسی اعتیاد اینترنتی در میان نوجوانان مشهدی برگزار شد

به همت کانون فرهنگی تبلیغی سواد فضای مجازی و همکاری سازمان فضای مجازی سراج در خراسان رضوی؛نشست تخصصی آسیب شناسی اعتیاد اینترنتی در میان نوجوانان مشهدی در مشهد برگزار شد.

 

تصویر عکس

 

به گزارش دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در خراسان رضوی،نشست تخصصی سواد فضای سایبر با عنوان آسیب شناسی اعتیاد اینترنتی در میان نوجوانان مشهدی به همت کانون فرهنگی تبلیغی سواد فضای مجازی و همکاری دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در خراسان رضوی برگزار گردید.

گفتنی است، این نشست با حضور محسن هوشمند کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی برگزار شد.

لازم به ذکر است، در این نشست پژوهش های صورت گرفته در بین نوجوانان مشهدی با نگاه اعتیاد به اینترنت تحلیل، بررسی و آسیب شناسی شد.