امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
همه | اردبیل

انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ | شناسه خبر: ۴۸۳
دورهمی مربیان سواد فضای مجازی

دورهمی مربیان سواد فضای مجازی

دورهمی مربیان سواد فضای مجازی برگزار شد

اولین دورهمی مربیان سواد فضای مجازی با محوریت ارائه محتوا و تبادل اطلاعات طی روزهای 4 و 5 مرداد ماه در دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج برگزار گردید.

طرح امتداد مدرسان سواد فضای مجازی در دوبخش بانوان و آقایان به همت مرکز سواد فضای مجازی برگزار گردید.
اولین دورهمی مربیان سواد فضای مجازی با محوریت ارائه محتوا و تبادل اطلاعات طی روزهای 4 و 5 مرداد ماه در دفتراستانی سازمان فضای مجازی سراج برگزار گردید.

در این دورهمی تک تک مربیان به ارائه محتوای تولیدی در حوزه سواد فضای مجازی پرداختند و اطلاعات دقیق و بروز در اختیار مربیان قرار گرفت.
مقرر گردید دومین طرح امتداد در شهریور ماه اجرا گردد.

 

تصویر عکس

 

تصویر عکس

 

تصویر عکس