امروز جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
همه | اردبیل

انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | شناسه خبر: ۴۷۸

کارگاه آموزشی سواد فضای مجازی در اداره کل استاندارد استان اردبیل برگزار شد.

با حضور کارمندان و خانواده ی کارمندان اداره کل استاندارد استان اردبیل کارگاه آموزشی سواد فضای مجازی با محوریت مدیریت فضای مجازی در خانواده و رژیم مصرف رسانه ای در سالن اجتماعات این اداره برگزار شد.

کارگاه آموزشی سواد فضای مجازی در اداره کل استاندارد استان اردبیل برگزار شد.

تصویر عکس

با حضور کارمندان و خانواده ی کارمندان اداره کل استاندارد استان اردبیل کارگاه آموزشی سواد فضای مجازی با محوریت مدیریت فضای مجازی در خانواده و رژیم مصرف رسانه ای در سالن اجتماعات این اداره برگزار شد.

کارگاه آموزشی نیم روزه سواد فضای مجازی با موضوع راه کارهای مدیریت فضای مجازی در خانواده و رژیم مصرف رسانه ای به همت مرکز سواد فضای مجازی دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج و با همکاری اداره کل استاندارد استان اردبیل در سالن اجتماعات این اداره برگزار گردید.

تصویر عکس

حسین اکبری کارشناس سواد فضای مجازی در این کارگاه با تبیین راهکارهای زنجیره ای مدیریت فضای مجازی در خانواده به سوالات مدعوین پاسخ داد و راهکارهایی را برای رفع مشکلات ناشی از فضای مجازی در خانواده ارایه کرد.
فاطمه قربانی آذر کارشناس سواد فضای مجازی با تبیین رژیم مصرف رسانه ای در زندگی فردی و اجتماعی به تشریح این مسائل در کنترل مصرف شخصی پرداخت و راهکارهای برای برون رفت از این مهم ارائه نمود.

تصویر عکس