امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
همه | فارس

انتشار: ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | شناسه خبر: ۴۲۸

همایش تخصصی فضای مجازی، چالشها، راهکارها و آینده پیش رو

با حضور مهندس منصور امینی رییس سازمان فضای مجازی سراج

اولین همایش تخصصی فضای مجازی، چالشها، راهکارها و آینده پیش رو

با حضور مهندس منصور امینی
( رییس سازمان فضای مجازی سراج و مسئول قرارگاه فضای مجازی سازمان بسیج مستضعفین)

دکتر متین فر( مدیر کلینیک سلامت ذهن سازمان سراج)
دکتر عرب ( مدیر مرکز آینده پژوهی سازمان سراج)

پنجشنبه 6 اردیبهشت ساعت 17 الی 19:30

فرهنگ شهر. کوچه 37 الف. انتهای کوچه سمت چپ. سالن شهید طهمورثی دانشکاه علمی کاربردی استان فارس

تصویر عکس