امروز شنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۸
همه | اردبیل

انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۴۱۸
با حضور پرشور دانشجویان دانشگاه فرهنگیان;

با حضور پرشور دانشجویان دانشگاه فرهنگیان;

دوره آموزشی شبکه های اجتماعی با حضور دانشجویان دانشگاه فرهنگیان واحد برادران شهرستان اردبیل برگزار شد.

دوره آموزشی شبکه های اجتماعی با حضور30 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان واحد برادران شهرستان اردبیل و با تدریس مربیان استانی برگزار شد.

حامد عاقل گفت: در راستای ترویج استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی دوره آموزشی شبکه های اجتماعی طی 2 روز در دانشگاه فرهنگیان شهرستان اردبیل برگزار شد.

تصویر عکس

تصویر عکس

حامد عاقل مسئول شبکه های اجتماعی دفتر استان سازمان سراج افزود: در این دوره به موضوع نحوه صحیح استفاده از شبکه های اجتماعی پرداخته شد و افراد حاضر برا کنش گری در فضای مجازی آموزش دیدند.

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

وی افزود: در این دوره 2 روزه از اساتید استانی از جمله اقای رسول مجد و امیر شهبازی در مورد کنشگری فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استفاده شده است.

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس