امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
همه | گلستان

انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۳۹۷
به بهانه سالگشت حکم ارتداد سلمان رشدی از سوی امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)

به بهانه سالگشت حکم ارتداد سلمان رشدی از سوی امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)

تیری که برهدف خواهد نشست

اطلاع نگاشت/کاری از دفتر استانی سراج گلستان

تصویر عکس