امروز چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
همه | فارس

انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۳۹۲

سومین دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی

ویژه مشاوران موسسه بهارنکو و مدیران مراکز مشاوره نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

به همت دفتراستان فارس سازمان فضای مجازی سراج با همکاری موسسه بهارنکو و نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سومین دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی استان فارس در مورخه ی 2 آبان96 با سخنرانی ، دکترخرمشکوه ، دکتر فتاحی ، برگزار گردید.

#در_سخن_تاثیر_باید

 

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس