امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
همه | فارس

انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۳۶۰

سواد رسانه ای ویژه اعتکاف دانشگاهیان علوم پزشکی شیراز

جلسه سواد رسانه ای ویژه معتکفین دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور دکتر متین فر برگزار گردید.

به همت دفتراستان فارس سازمان فضای مجازی سراج با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جلسه سوادرسانه ای در مورخ23 فروردین ماه1396 در دانشگاه علوم پزشکی با سخنرانی دکتر متین فر برگزار گردید.
در این جلسه که مخاطب آن دانشجویان معتکف بودند، به تشریح سرفصل های مهم زیر پرداخته شد:
• به نقش فضای مجازی در عصر ارتباط و نقش ان در انتخابات های دنیا
• عملیات روانی و آسیب شناسی تبلیغات در فضای مجازی
• استفاده از ظرفیت های فضای مجازی
• رژیم مصرف رسانه

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس