امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
همه | فارس

انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۳۵۷

دوره آموزشی ضمن خدمت(سواد فضای مجازی)مدرسان جدیدالورود

دوره ارتقاء سواد فضای مجازی با رویکرد خانواده جهت مدرسان آموزش خانواده آموزش و پرورش استان فارس

به همت دفتراستان فارس سازمان فضای مجازی سراج دوره ارتقاء سواد فضای مجازی با رویکرد خانواده جهت مدرسان آموزش خانواده آموزش و پرورش استان فارس در مورخ 25 آذر 96 در محل دارالقرآن امام محمد باقر (ع) با سخنرانی دکتر فتاحی برگزار گردید.
در این جلسه که مخاطب آن مدرسان آموزش خانواده آموزش و پرورش استان فارس ، به تشریح سرفصل های مهم زیر پرداخته شد:
• عملیات روانی و آسیب شناسی تبلیغات در فضای مجازی
• استفاده از ظرفیت های فضای مجازی
• رژیم مصرف رسانه

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس