امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
همه | فارس

انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۳۵۲

دوره اهمیت فضای مجازی

دفتر حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان فارس

به همت دفتراستان فارس سازمان فضای مجازی سراج و با همکاری بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان فارس دوره ارتقاء سواد فضای مجازی جهت کارمندان بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان فارس در مورخ 24 آذر 96 در محل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان فارس با سخنرانی دکتر خرمشکوه برگزار گردید.
در این جلسه که مخاطب آن کارمندان بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان فارس بودند، به تشریح سرفصل های مهم زیر پرداخته شد:
• عملیات روانی و آسیب شناسی تبلیغات در فضای مجازی
• استفاده از ظرفیت های فضای مجازی
• رژیم مصرف رسانه
• تکنیک های اقناعی

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس