امروز چهارشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۹
همه | فارس

انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۳۴۱
کمیته امداد امام خمینی

کمیته امداد امام خمینی

دوره ارتقاء سواد فضای مجازی

در جمع مدد جویان و کارمندان کمیته امداد امام خمینی (ره) شیراز

به همت دفتراستان فارس  سازمان فضای مجازی سراج  دوره ارتقاء سواد فضای مجازی ( رژیم مصرف رسانه)

در جمع مدد جویان و کارمندان کمیته امداد امام خمینی (ره) شیراز روز دوشنبه مورخ 29 آبان ماه با ارائه دکتر فتاحی و دکتر خرم شکوه در اردوگاه آیت الله ربانی برگزار شد.

#در_سخن_تاثیر_باید

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس