امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
همه | فارس

انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۳۱۹

سمینار زیر پوست فضای مجازی

تحلیل شبکه های اجتماعی و امنیت ، تفکر انتقادی ، رژیم مصرف رسانه

به همت دفتراستان فارس سازمان فضای مجازی سراج  و با همکاری دانشگاه صنعتی شیراز سمینار زیر پوست فضای مجازی با عناوین:

تحلیل شبکه های اجتماعی و امنیت کاربری ، تفکر انتقادی ، رژیم مصرف رسانه
در مورخه ی 3 آبان 96 در سالن شهید طاهری
با سخنرانی دکتر موسوی ، دکترخرمشکوه ، دکتر فتاحی برگزار گردید.

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

امنیت کاربری/تحلیل شبکه های مجازی _ دکتر موسوی

 

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تفکر انتقادی - دکتر خرم شکوه

 

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

رژیم مصرف رسانه - دکتر فتاحی

 

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

اهدای  جوایز و ...