امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
همه | فارس

انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۳۱۸

آغاز ثبت نام سمینار زیر پوست فضای مجازی

بررسی و تحلیل شبکه های اجتماعی و امنیت ، تفکر انتقادی ، رژیم مصرف رسانه

سمینار زیر پوست فضای مجازی

چهارشنبه 3 آبان دانشگاه صنعتی شیراز

تصویر عکس