امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
همه | فارس

انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۳۱۷
کارگاه رسانه ای پیاده روی اربعین

کارگاه رسانه ای پیاده روی اربعین

کارگاه رسانه ای پیاده روی اربعین

به منظور توانمند سازی زائرن پیاده روی اربعین حسینی کارگاه عکاسی ،تصویربرداری،مستندسازی با تلفن همراه

به همت دفتراستان فارس سازمان فضای مجازی سراج و به منظور توانمند سازی زائرن پیاده روی اربعین حسینی کارگاه عکاسی ،تصویربرداری،مستندسازی با تلفن همراه با حضور استاد رضا برجی (عکاس دفاع مقدس و روایت فتح)برگزارگردید.

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس