امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان جنوبی

انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۳۱۰

کمیته هم اندیشی کمک به مردم مظلوم میانمار و یمن

کمیته هم اندیشی کمک به مردم مظلوم میانمار و یمن با حضور نماینده محترم ولی فقیه خراسان‌جنوبی

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس