امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان جنوبی

انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۳۰۹

نشست هماهنگی اعضای ستاد نهضت سواد فضای مجازی خراسان‌جنوبی

برگزاری اولین دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی در خراسان‌جنوبی

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس