امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
همه | فارس

انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۳۰۲
کارگاه رسانه ای پیاده روی اربعین

کارگاه رسانه ای پیاده روی اربعین

آغاز ثبت نام کارگاه رسانه ای پیاده روی اربعین

به منظور توانمند سازی زائرن پیاده روی اربعین حسینی کارگاه عکاسی ،تصویربرداری،مستندسازی با تلفن همراه

به منظور توانمند سازی زائرن پیاده روی اربعین حسینی کارگاه عکاسی ،تصویربرداری،مستندسازی با تلفن همراه با حضور استاد رضا برجی (عکاس دفاع مقدس و روایت فتح)برگزار میگردد.تصویر عکس