امروز چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
همه | خراسان جنوبی

انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۲۸۷

نشست سازمان فضای مجازی سراج خراسان‌جنوبی با ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان‌جنوبی

در این جلسه در مورد هماهنگی و همکاری بین سازمان فضای مجازی سراج خراسان‌جنوبی و ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان‌جنوبی بحث و تبادل نظر شد.

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس