امروز شنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۸
همه | همدان

انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۲۸۵
به همت دفتر استانی سازمان سراج در همدان

به همت دفتر استانی سازمان سراج در همدان

هر هفته یک اپلیکیشن تولید میشود

کارگروه تخصصی تولید اپلیکیشنِ سراج همدان در نظر از این پس هر هفته یک اپلیکیشن با موضوعات متنوع و مختلف تولید نماید.

به همت دفتر استانی سازمان سراج در همدان، " اپلیکیشن جامع دوران بارداری" تولید شد.
کارگروه تخصصی تولید اپلیکیشنِ سراج همدان در نظر دارد از این پس هر هفته یک اپلیکیشن با موضوعات متنوع و مختلف تولید نماید.
برای اطلاع از اپلیکیشن های جدید یا دانلود آنها میتوانید هر هفته به بخش محصولات سایت سازمان سراج همدان مراجعه نمائید.


 

تصویر عکس

برای دانلود اولین نرم افزار روی عکس کلیک کنید.