امروز چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
همه | خراسان جنوبی

انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۲۸۴

پنجمین نشست اعضای ستاد نهضت سواد فضای مجازی خراسان‌جنوبی

برگزاری اولین دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی در خراسان‌جنوبی

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس